​​​​​​

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) od Orientana Sp. z o.o. Sp. k.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) w celach marketingowych przez Orientana Sp. z o.o. Sp. k. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. 

Thank you!

You have successfully signed up for our mailing list. .

 Potwierdź swój adres e-mail

Aby potwierdzić zapis, kliknij w link potwierdzający w wiadomości

e-mail, który wysłaliśmy na podany adres.

Error

Failed to save to list

No email field in the subscription form

Correct the subscription form.

There are no corresponding additional fields

Please correct the form.

Jesteś już zapisana!

Twój e-mail już widnieje w naszej bazie.

Nieprawidłowy adres e-mail.

Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.