Registration for the
EMBA@UW
Study Trip to India 2020

I hereby declare my participation in the study trip to India as part of Executive MBA studies organized by International Management Center WZ UW and I agree to cover the entire cost of the trip by March 20, 2020.

Clicking on the button below DOES NOT constitute formal legal agreement yet.

Dziękujemy!

Thank you!

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić swoją decyzję.


Confirm your email address

Click the link in the message you received from us to confirm your decision.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

You are already registered

Niepoprawny adres email

Incorrect email address