Bądź na bieżąco!

 

Raz w miesiącu otrzymasz najświeższe informacje o tym, co nowego w Kancelarii Lex, a także w świecie sukcesji biznesu, spółek, podatków, prawa spadkowego i innych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.) przez: Kancelarię Finansową LEX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-  898), przy Al. Solidarności 129/131/49 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” oraz przepisami ustawodawstwa krajowego dotyczącego danych osobowych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda została udzielona w sposób dobrowolny.

Wyrażam zgodę na używanie i wykorzystywanie danych osobowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (typu telefon, smartfon, tablet, komputer, laptop, lub innych urządzeń podłączonych do sieci Internet) i sposobów komunikacji elektronicznej (takich jak rozmowa telefoniczna, e-mail, sms, mms, wiadomości w komunikatorach internetowych), przez Kancelarię Finansową LEX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-898), przy Al. Solidarności 129/131/49,  których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego (telemarketing), prowadzonego przez wskazaną firmę, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.