RODZINNA Z UMOWĄ -30%

  

 UMOWA O ŚWIADCZENIE  USŁUG

w zakresie nauki tańca/akrobatyki/musicalu


​​​​​​​Zawarta pomiędzy:

Zbigniewem St. Zasadą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SZKOŁA TAŃCA „JAST”, działającą pod marką Artia Akademia Artystyczna  (dalej także: Artia) , z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław,  posiadającym numer NIP: 6950001276, numer REGON: 930442212, zwanym dalej Usługodawcą, a rodzice/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczestnikiem/uczestnikami zajęć, zwanym dalej Usługobiorcą


Akceptuję warunki umowy oraz regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych, akrobatycznych, musicalowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zamówionych usług oraz informowania o bieżących aktualnościach. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności , w tym z informacjami o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.   

Artia Akademia Artystyczna


 ​​​​​​​Dziękujemy

Twoja umowa pomyślnie została przesłana!

Sprawdź swoją skrzynkę mailowa. W kolejnej wiadomości otrzymasz twój spersonalizowany kod rabatowy.

 ​​​​​​​Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić przesłanie umowy semestralnej.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.


Już podpisałeś umowę, podaj inny adres e-mail

  • Twój adres email już znajduje się w naszym systemie.


  ​​​​​​​Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.