​​​​​​​

Zapisz się na newsletter

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra,


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to iodo@lubuskie.pl,


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,


4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,


5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,


6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,


7) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu subskrypcji do newslettera. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem dostępu do newslettera.

W celu otrzymywania newslettera niezbędna jest zgoda na powyższe wytyczne. Jeżeli akceptuję i zgadza się Pan/Pani na powyższe wytyczne, proszę zaznaczyć pole obok

Gwarantujemy SUPER treści o naszym regionie!

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.