Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Fundację Rak’n’Roll – Wygraj Życie z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994


Jednocześnie, informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora adres e-mail biuro@raknroll.pl , Inspektora Danych adres e-mail agata@raknroll.pl lub wysłanie korespondencji na adres siedziby Fundacji. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 9 lok. 6, 02-520 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email biuro@raknroll.pl telefonicznie pod numerem 22 841 2747 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować poprzez email agata@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 22 841 2747 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, która może być w dowolnym momencie wycofania, co jednakże pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, adres-email.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji działań statutowych oraz podmioty świadczące usługi IT.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.