Zapisz się

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rejestracji na Dzień Otwarty Szkoły Mentorów Biznesu oraz kontakt ze mną za pośrednictwem e-maila i telefonu w tym celu

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego przez Fundację Liderek Biznesu (informowanie o bieżących projektach, badaniach, spotkaniach i warsztatach) oraz kontakt ze mną za pośrednictwem e-maila i telefonu w tym celu. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 - Administratorem moich danych osobowych jest  Fundacja Liderek Biznesu mieszcząca się przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, można się z nami kontaktować listownie,

 - Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Kępski, kontakt: iod@liderkibiznesu.pl

 - podstawą przetwarzania moich danych osobowych podanych przez zemnie w powyższym formularzu jest powyżej dobrowo lnie wyrażona moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podanym powyżej,

 - odbiorcami moich danych osobowych będą osoby i podmioty wspomagające, wspierające Fundację Liderek Biznesu w jej działalności statutowej,

 - moje dane będą przetwarzane przez administratora do czasu zgłoszenia mojego żądania o ich usunięcie chyba, że inne przepisy prawa stanowią inaczej,

mam prawo do dostępu i poprawiania moich danych osobowych oraz dostania ich kopii,

 - mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  - mam prawo do żądania usunięcia moich danych,

 - mam prawo do żądania przeniesienia moich danych,

 - mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Dziękujemy za zapis na dzień otwarty, na podany adres e-mail wysłaliśmy więcej informacji


Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.