Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę jest LAB ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26 – 660 Jedlińsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324247, NIP: 7962865445, REGON: 141720883, w celu przesyłania newslettera.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na adres info@lab1.com. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt  pod adresem e-mail: info@lab1.com

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.