Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych dotyczących projektu Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania i Organizatora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powyższych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Future Processing S.A. dla celów handlowych i marketingowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217147, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445.
  

Z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (a w przyszłości - Inspektorem Ochrony Danych) możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu wysyłania Ci informacji o projekcie Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania oraz o Future Processing i naszych Partnerach. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom realizującym na nasze zlecenie wysyłkę newslettera. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera bądź też tak długo, jak będziemy realizować jego wysyłkę. Od czasu do czasu będziemy pytać Cię, czy dalej jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera i w związku z tym, czy wyrażona przez Ciebie zgoda jest aktualna.

W każdej chwili możesz: żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych), cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com, wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.


Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.