Formularz rejestracyjny dla firmWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej  ( Newsletter ) w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Fundacji Przedsiębiorczości Synergia .

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Zobowiązuję się do pokrycia należności tytułem uczestnictwa w szkoleniu w terminach i kwotach ustalonych przez Organizatora. Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty lub faksu) najpóźniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszonych uczestników. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez administratora Fundację Przedsiębiorczości Synergia w celu realizacji postanowień Regulaminu. na podstawie  art. 5 pkt 1b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych


Dziękujemy

Właśnie wysłaliśmy do Ciebie potwierdzenie rejestracji. W wiadomości znajdziesz dane do zrealizowania przelewu, dostarczenie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@synergiabrodnica.pl 

z pewnością przyspieszy proces weryfikacji płatności. Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.