Zapisz się na Czwartkowy trailer z WSZiB

"Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art. 7 ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. ochrony danych osobowych - RODO (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  niniejszym formularzu przez WSZiB w Krakowie w związku z moim udziałem w "Czwartkowych trailerach z WSZiB" i wykorzystywaniu tych danych w celach marketingowych i promocyjnych WSZiB przez okres 2 lat."​​​​​​​


Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszej liście mailingowej.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć listy na liście mailingowej.

Błąd

Nie udało się wpis na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz formularza.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz formularza.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już się znajduje w naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.