FKP SCORPIO POLAND NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FKP Scorpio Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) moich danych osobowych w celu wysyłania do mnie newslettera, zawierającego informacje dotyczące Spółki oraz prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki newslettera, zawierającego informacje dotyczące Spółki oraz prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe, drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wysyłką newslettera jest spółka FPK Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (dalej: „Administrator”). Dodatkowe dane kontaktowe do Administratora: e-mail: office@fkpscorpio.pl, numer telefonu: +48 505 985 644. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, w celach wysyłania do Pani/Pana newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych zawiera polityka prywatności (https://www.fkpscorpio.pl/privacy-policy). Zasady dotyczące usługi newslettera określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny tutaj: https://www.fkpscorpio.pl/terms-conditions-homepage. W jego treści wskazano między innymi, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Thank you!

Potwierdź adres e-mail

Kliknij link w otrzymanej od nas wiadomości, aby potwierdzić chęć zapisania się na listę mailingową.

Error

Failed to save to list

No email field in the subscription form

Correct the subscription form.

There are no corresponding additional fields

Please correct the form.

You are already on this list

Your email address is already on our email list.

Incorrect email address

The email address provided is not valid.