Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym. Marketing bezpośredni obejmuje przekazywanie mi treści marketingowych (ofert i innej informacji handlowej) na podany przez mnie adres korespondencji elektronicznej. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w w/w działaniach marketingowych MyMusic sp. z o.o. sp. k. prowadzonych w Sklepie Internetowym https://wdrodze.pl. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania oraz prawie odwołania zgody.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej 31, 62-081 Wysogotowo, treści marketingowych za pośrednictwem moich urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności takich jak laptop, telefon czy smartfon, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, stracę możliwość uczestniczenia w w/w działaniach marketingowych MyMusic sp. z o.o. sp. k. prowadzonych w Sklepie Internetowym https://wdrodze.pl. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania oraz prawie odwołania zgody. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej 31, 62-081 Wysogotowo, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, stracę możliwość uczestniczenia w w/w działaniach marketingowych MyMusic sp. z o.o. sp. k. prowadzonych w Sklepie Internetowym https://wdrodze.pl. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania oraz prawie odwołania zgody. *


Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.