Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska,  adresu poczty elektronicznej stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa w celu zapisu na newsletter projektu ProfiBaza. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO

Dziękujemy!

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Sprawdź swoją skrzynkę pocztową i potwierdź adres e-mail

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.