Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Fundację


My Obywatele Unii Europejskiej - Fundacja im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja) pragnie kontaktować się z Państwem zgodnie z Państwa preferencjami i zawsze pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dot. przetwarzania danych osobowych. Wypełniając poniższy formularz umożliwiają nam to Państwo - za co bardzo serdecznie dziękujemy! :-)

-----

OŚWIADCZENIE: Wypełniając poniższy formularz oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000713123; NIP: 7010797759) w celu: 

   

otrzymywania informacji o działaniach Fundacji podejmowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub organizacjami, w tym w szczególności informacji o publikacjach Fundacji, wydarzeniach, wykładach, projektach, inicjatywach, spotkaniach, wystąpieniach publicznych itp. realizowanych przez Fundację,

otrzymywania informacji o możliwości wsparcia finansowego lub osobistego działalności Fundacji lub konkretnych przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację w ramach jej działalności statutowej,

otrzymywania informacji o działalności Klubów My Obywatele Unii Europejskiej (Klubów MyObywateleUE) działających w ramach Fundacji i/lub o działalności inicjowanych przez Fundację Regionalnych Komitetów Integracji Europejskiej (Rad ds. UE), działających przy samorządach,

udostępniania mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu członkom Rady ds. Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, która powstała na bazie porozumienia Samorządu Województwa Mazowieckiego z Fundacją.

Gwarantujemy WARTOŚCIOWE  treści
i bardzo łatwą ambicję z otrzymywanych informacji.
Nie spamujemy!  

Dziękujemy!
Pomyślnie zapisałeś/aś się na liście mailingowej
Fundacji MyObywateleUE.orgZapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych:https://MyObywateleUE.org/


https://www.facebook.com/MyObywateleUE/


https://www.facebook.com/lukaszewicz.olgierd


https://www.facebook.com/obywatel.ue


http://DziekujeCiUnio.pl


http://TahnkYouEU.pl


https://www.linkedin.com/company/18477847


https://www.youtube.com/channel/UCeEDz_ZC2M-X-jqZ_kAOWRg?view_as=subscriber


https://winnersmotivation.com


https://mosznski.pl

​​​​​​​

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć listy na liście mailingowej.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz formularza.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz formularza.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już się znajduje w naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.