Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Wojewodę Mazowieckiego - w celu umożliwienia skorzystania z działania realizowanego w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej oraz w celu realizacji przez Administratora zadań przewidzianych w projekcie, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalność wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili​​​​​​​.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.