Subskrybuj Biuletyn PZM

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:

1.Administratorem moich danych osobowych, podanych przeze mnie w subskrypcji PZM jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66.

2.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania wydawnictw elektronicznych PZM np. Biuletynu PZM na podany przeze mnie adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji tego celu.

3.Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODOc
tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie poprzez rezygnację z subskrypcji klikając link rezygnacji podany w wiadomości e-mail zawierającej Biuletyn PZM.

4.Odbiorcą moich danych osobowych będą np.:
   a) podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów;
   b) firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się moje dane osobowe;

5.PZM będzie przechowywać moje dane osobowe do czasu ustania celu określonego w pkt. 2 lub do czasu wycofania mojej zgody na subskrypcję.

6.Przysługuje mi prawo:
   a) żądania od PZM dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
   b) żądania od PZM usunięcia moich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; PZM poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
   c) otrzymania od PZM podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
   d)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych moich przez PZM, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl
   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się również na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO.


Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.