Zostań poinformowany o rozpoczęciu emisji.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności PPE sp. z o.o., jej postanowienia są dla mnie zrozumiałe oraz akceptuję jej treść.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PPE sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (96-314), ul. Brzozowa 5A informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 123; zm.: Dz U. Z 2019 r. poz. 730.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez PPE sp. z o.o. ww. informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PPE sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (96-314), ul. Brzozowa 5A urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1954; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1118, poz. 1629, poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 643 oraz poz. 730.) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług PPE sp. z o.o. w szczególności na przesyłanie przez PPE sp. z o.o. informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez PPE sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (96-314), ul. Brzozowa 5A moich danych osobowych w postaci adresu e-mail emitentowi, będącego klientem PPE sp. z o.o. i co do którego wyraziłem/-am zainteresowanie możliwością zainwestowania w celu prowadzenia przez tego klienta (zwanego dalej emitentem) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez emitenta, o którym mowa powyżej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez emitenta ww. informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez emitenta, o którym mowa powyżej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1954; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1118, poz. 1629, poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 643 oraz poz. 730.) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług emitenta w szczególności na przesyłanie przez emitenta informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail.


Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.