OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Chcielibyśmy pozostać z Państwem w kontakcie i informować Państwa o inicjatywach, które podejmujemy, aby zapewnić wsparcie finansowe kolejnym pokoleniom młodych naukowców.


Aby móc to robić zgodnie z prawem, potrzebujemy na to Państwa zgody. Uprzejmie prosimy o jej wyrażenie poprzez wypełnienie poniższego formularza.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundację na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22 (kod pocztowy 02-611) w celu gromadzenia środków pieniężnych na działalność statutową. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Zgoda na otrzymywanie informacji o działalności statutowej FNP.

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundację na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22 (kod pocztowy 02-611) w związku z otrzymywaniem drogą elektroniczną i pocztową materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22 (kod pocztowy: 02 -611). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu od momentu ich pozyskania. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@fnp.org.pl. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu gromadzenia środków pieniężnych na działalność statutową, a także w związku z otrzymywaniem drogą elektroniczną i pocztową materiałów informacyjnych dotyczących oferty programowej oraz działań podejmowanych w celu pozyskania środków na działalność statutową przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych w związku z zapewnieniem realizacji wskazanego celu.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.