Podaj swoje imię oraz adres e-mail, Będziesz otrzymywać od nas informacje o wydarzeniach i promocjach w Akukuu Centrum Zabaw.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 (dalej łącznie jako: „Administrator”), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach marketingowych. Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana.*

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez lub na zlecenie Administratora w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana.*

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez lub na zlecenie Administratora w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.). Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana.*

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z poniższą informacją.*

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 (dalej łącznie jako: „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Osobowych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@akukuu.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe oraz IT.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi .

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z iod@fitnessplatinium.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania przez Pana/Panią newslettera.

*Zgoda obligatoryjna, niezbędna w przypadku chęci otrzymywania newslettera.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.