ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO)


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ulicy Innowacyjnej 1 (dalej zwany „Administratorem” lub „RESO”).


Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@reso.com.pl lub telefonicznie 87 565 44 44.


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania newslettera zawierającego informacje marketingowe i handlowe dotyczące Administratora. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.


Pani/Pana dane będę przechowywanie do czasu cofnięcia zgody.


Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.


Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przenoszenia danych (w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt poprzez wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania.


Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na dane kontaktowe Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez RESO Europa Service Sp. z o. o. na wskazany przeze mnie adres e-mail

Gwarantujemy CIEKAWE treści

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.