Administratorem danych osobowych jest: Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Głowackiego 35/356, 20-060 Lublin, e-mail: biuro@inkubator.biz.pl. Dane przetwarzane są w związku z możliwością uzyskania dostępu do nagrań video oraz w celu przesyłania informacji na temat kolejnych wydarzeń, inicjatyw, szkoleń i ofert handlowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne uzyskania dostępu do nagrań video.

Wypełniając formularz świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości z zapisem na newsletter  przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Oświadczam, iż zostałem poinformowany iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.