Newsletter - otrzymuj informacje o wydarzeniach, projektach i aktualnościach​​​​​​​!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera od fundacji Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO). Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przeze mnie zgody na ich przetwarzanie. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o swoim prawie do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych lub przetwarzania określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Wiem, że mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub przeniesienia danych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały w polityce prywatności.

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.