Zamów NewsletterZgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie w powyższym formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez SPS Handel Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem Serwisu.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przysłanie na udostępniony przeze mnie w powyższym formularzu rejestracyjnym numer telefonu informacji handlowej kierowanej do mnie przez SPS Handel Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem Serwisu.

Akceptuję regulamin Serwisu.

Chcę otrzymywać także ofertę alkoholową.

​​​​​​​

​​​​​​Informujemy, że:


​​​​​​​​​​​​​​• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: sekretariat@spshandel.pl, zwana dalej Spółką.


• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prezentowania za pośrednictwem Serwisu, dopasowanych do Pani/Pana preferencji informacji o ofercie i produktach Spółki i jej kontrahentów, przesyłania informacji handlowej oraz w celach marketingowych Spółki; dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza podwykonawcami Spółki, z którymi Spółka zawrze wymagane prawem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji wskazanych wyżej celów.


• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.


• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, zapomnienia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego według Pani/Pana miejsca zamieszkania. Jednakże dane będą mogły być przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.


• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


• Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu w celu analizowania wyborów zakupowych i doboru produktów i usług dopasowanych do konkretnych preferencji.


• Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.


• Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adres korespondencyjnym: SPS Handel Sp. z o.o., ul. Targowa 34, 07 – 410 Ostrołęka, adres e-mail inspektor@spshandel.pl


​​​​​​​Szczegółowe informacje dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka prywatności. ​​​​​​​

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową SPS Handel.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.