Podaj swoje dane jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SWIMER Łukasz  Otremba z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Płaskiej 64 oraz przekazywanie ich podmiotom trzecim w celu realizacji zamówień i komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu realizacji obsługi procesu zamówień.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych SWIMER Łukasz Otremba lub podmioty działające na jego zlecenie w celach informacyjnych, ofertowych oraz w celach marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) i w tym celu udostępniam mój numer telefonu oraz adres e-mail.

wyrażam zgodę na przekazanie przez SWIMER Łukasz Otremba moich danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich i wykorzystywanie ich przez te podmioty w celach informacyjnych, ofertowych oraz w celach marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) i w tym celu udostępniam mój numer telefonu oraz adres e-mail.

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert handlowych drogą elektroniczną wysyłanych przez SWIMER Łukasz Otremba lub podmioty działające na jego zlecenie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert handlowych drogą elektroniczną wysyłanych przez podmioty trzecie, którym zgodnie z wcześniejszą zgodą wolno przekazać moje dane osobowe, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez SWIMER Łukasz Otremba oraz przekazywanie ich podmiotom trzecim w celu realizacji zamówień i komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu realizacji obsługi procesu zamówień jest dobrowolne, jednakże zgoda ta jest konieczna na podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Udzielenie pozostałych zgód jest również dobrowolne, a ich nieudzielenie nie wiąże się dla mnie z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Moje dane osobowe w ramach udzielonych zgód będą przetwarzane w granicach i na cele określone w tych zgodach, przy czym, jeżeli przetwarzanie to będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. dla celów rachunkowych) lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (np. dochodzenie roszczeń), to w takim wypadku dane te w tych celach będą mogły być przetwarzane bez mojej zgody. Przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem czynności związanych z ich wykorzystywaniem do czasu odwołania zgody. Posiadam prawo do dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane osobowe będą – w przypadku wykonania umowy – przetwarzane co najmniej przez czas wymagany przepisami o rachunkowości, w zakresie jakim wymagają tego przepisy, a w przypadku niezaspokojenia roszczeń SWIMER Łukasz Otremba względem mnie, przynajmniej do czasu zaspokojenia tych roszczeń – w zakresie niezbędnym dla tego celu. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania i następujący po tym okres 14 dni.

Potwierdź swój adres e-mail

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres e-mail już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres e-mail

Podany adres e-mail jest niepoprawny.