ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER'A SYSTEMU KZR INiG

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Lubicz 25A  w celu korzystania z prowadzonej usługi „Newsletter KZR INIG”. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (por. art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.).

Akceptuję Regulamin "Newslettera KZR INiG".

Informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) dostarczania informacji dot. działalności w ramach Newslettera Systemu KZR INiG, przedstawiania usług szkoleniowych w ramach Systemu KZR, informowania o wydarzeniach związanych z Systemem KZR INiG,
b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez nas szkodą.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 25A (31-503), zwany dalej Administratorem.
3) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: daneosobowe@inig.pl.
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych). Przetwarzane kategorie danych osobowych obejmują adres e-mail.
b) tzw. prawnie uzasadniony interes, m.in. w tym, do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Pana/Panią lub Administratora szkodą (art. 6 lit. f) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi newslettera.
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Administratora oraz podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji usługi (FreshMail sp. z o.o.)
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez zgody, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. W takim wypadku będą one przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń.


Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.