Zapisz się na newsletter

Otrzymuj najciekawsze wiadomości z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skierowane specjalnie do szkół.


Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach:  subskrypcji newslettera,  otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.


Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz badania rynku

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

 

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na listę mailingową dla szkół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Potwierdź swój adres e-mail

Kliknij link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową dla szkół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres e-mail już znajduje się na liście mailingowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Niepoprawny adres e-mail

Podany adres e-mail jest niepoprawny.