Zapisz się


 ​​​​​​​

  

​​​​​​​Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez OPTOPOL Technology  Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu w celach budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez OPTOPOL Technology  Sp. z o.o. w Zawierciu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (email). Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w celach budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych. Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie.
  2. W zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem biuro@optopol.com.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na pod-stawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych oso-bowych.
  4. Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł odpowiednie umo-wy powierzenia, takie jak: podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmiotu świadczące usługi pocztowe, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów oraz inne podmioty, które mogą świadczyć usługi pomocnicze dla prowadzenia działalnością operacyjnej przez administratora.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia ich przekazania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwa-rzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem przesyłania ofert handlowych.
  9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.* pola obowiązkowe

Dziękujemy  

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.